Τα πλεονεκτήματα της Φυσικής Άσκησης και των Σπορ

physical BenefitsΗ συμμετοχή σε δραστηριότητες Φυσικής Άσκησης έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε μια προσπάθεια ομαδοποίησης αυτών των πλεονεκτημάτων, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε φυσικά, κοινωνικά, και συναισθηματικά.

Η θετική επίδραση εμφανίζεται σε πολλούς τομείς της ζωής. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι προφανή, και άλλα όχι τόσο, τουλάχιστον σε βραχύ χρονικό ορίζοντα. Οι όποιες αθλητικές δραστηριότητες βοηθούν στο να είμαστε σίγουρα πιο υγιείς, να βελτιώσουμε τις κοινωνικές δεξιότητές μας και την επαφή μας με το κοινωνικό σύνολο, καθώς παράλληλα στηρίζουν τη θετική ψυχική υγεία μας προσδίδοντάς μας ευεξία και αρμονία.

Φυσικά Πλεονεκτήματα

Τα φυσικά πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή σε ένα άθλημα είναι ίσως και τα πιο προφανή. Η αθλητική ενασχόληση συμβάλλει στην ενίσχυση του οργανισμού, αναπτύσσει την φυσική ισορροπία του σώματος και βελτιώνει την φυσική κατάσταση. Μέσα από τα σπορ μαθαίνουμε ένα διασκεδαστικό τρόπο για να εμβαθύνουμε σε υγιείς συνήθειες διαβίωσης. Άτομα που αναπτύσσουν αυτές τις συνήθειες, είναι πιο πιθανό να τις συνεχίσουν σε όλη τη ζωή τους. Ως γνωστό η καλή φυσική κατάσταση βοηθάει σε θέματα υγείας και την καταπολέμηση προβλημάτων όπως η παχυσαρκία και οι καρδιακές παθήσεις.

Κοινωνικά Πλεονεκτήματα

Πολλά είναι τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αθλητική δραστηριότητα τόσο σε νέα άτομα που είναι στην αρχή της κοινωνικοποίησής τους, όσο και σε μεγαλύτερα σε ηλικία. Η συμμετοχή στον αθλητισμό προωθεί την ομαδική συνεργασία, ειδικά στα ομαδικά σπορ. Ο σεβασμός στους κανόνες βοηθά τα άτομα να μάθουν τη σημασία του «ευ αγωνίζεσθαι» και της προσωπικής ευθύνης στα πλαίσια ενός συνόλου. Αποτέλεσμα είναι να αναπτύσσονται καλές οργανωτικές ικανότητες και αυτοέλεγχος με στόχο την επίτευξη του συνολικού στόχου. Τα οφέλη αυτά αν μεταφερθούν σε καθημερινές καταστάσεις της ζωής, μας επιτρέπουν να πετύχουμε σε όλους τους τομείς της ζωής, και πέραν του αθλητισμού.

Συναισθηματικά Πλεονεκτήματα

Η σωματική δραστηριότητα και η κοινωνικοποίηση μέσω των σπορ αυξάνουν την νοητική και συναισθηματική ευεξία. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχο. Συνέπεια είναι η αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων και συνδρόμων έλλειψης αυτοεκτίμησης. Με άλλα λόγια μιλάμε για μια απόλυτα φυσική διέξοδο από το άγχος.